Szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Parrotclub.hu

I. Alapvető rendelkezések

Jelen ÁSZF az adásvételi szerződés szerződő felei közötti viszonyokat szabályozzák, amely során az egyik fél a RAMMAR s.r.o.  cég, székhelye Rudohorská 33, 97401 Banská Bystrica, Cg.sz.: 48007846, bejegyezve a Banská Bystrica Városi Bíróság Cégjegyzékébe, S szakasz, ügyiratszám 27592, mint eladó (továbbiakban mint „eladó“ vagy „ParrotClub.hu“) a másik fél pedig a vevő, aki fogyasztó is lehet (továbbiakban „vevő“). Az eladóról további információk a www.ParrotClub.hu oldalon a „KAPCSOLAT“ szekcióban találhatók.

  
Vevő
 a fogyasztó vagy vállalkozó. 

Fogyasztó az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem az üzleti vagy egyéb vállalkozói tevékenysége keretében jár el. 
  
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokra a T.gy. 40/1964 sz. a Polgári törvénykönyvről szóló törvény vonatkozó rendelkezései és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók. 
  
Vállalkozó alatt értendő:

·         a cégjegyzékbe bejegyzett személy,

·         egyéni vállalkozói engedély alapján vállalkozó személy,

·         egyéni vállalkozói engedélytől eltérő engedély alapján, egyedi előírások szerint vállalkozó személy,

·         mezőgazdasági termelést végző személy, akit egyedi előírás alapján jegyeztek be a nyilvántartásba.

Jelen ÁSZF céljaira vállalkozónak tekintendő az a személy is, aki az előző mondat szerint jár el a vállalkozói tevékenysége keretén belül. Ha a Vevő a rendelésében feltünteti a vállalkozói azonosítószámát, akkor tudomásul veszi, hogy rá az ÁSZF-ben a vállalkozóknak szóló szabályok vonatkoznak. 

Az eladó és az olyan vevő közötti jogviszonyokra, aki vállalkozó, és amelyeket jelen ÁSZF kifejezetten nem szabályoz, a módosított T.gy. 513/1991 sz. Kereskedelmi törvénykönyvről szóló törvény és kapcsolódó előírások az irányadók. Amennyiben az ÁSZF és egyedi szerződés között bármely eltérés áll fenn, a szerződés szövegét kell előnyben részesíteni.

A vevő a rendelés feladásával megerősíti, hogy megismerkedett jelen ÁSZF-fel, amely elválaszthatatlan részét képezi a Reklamáció és a visszaszolgáltatás, valamint a „Szállítási lehetőségek” dokumentum, továbbá a megrendelt szolgáltatás és/vagy licencjogosultság feltételeivel, és azokkal egyetért, mégpedig a rendelés elküldésének pillanatában érvényes és hatályos hangzásukban. Az ÁSZF másolatát a vevő a rendelés igazolásának mellékleteként kapja meg a megadott e-mail címre.

A vevő tudatában van annak, hogy az eladó kereskedelmi kínálatában szereplő termékek megvásárlásával számára semmilyen jogok nem keletkeznek az eladó vagy egyéb vállalatok bejegyzett márkáinak, kereskedelmi megnevezéseinek, céges logóinak vagy szabadalmainak a használatára, hacsak egyedi szerződésben erről másképp nem állapodtak meg.

Az ÁSZF másolatát a Vevő a rendelés igazolásának mellékleteként kapja meg a megadott e-mail címre.

II. Adásvételi szerződés

1. Az adásvételi szerződés megkötése
Ha a vevő fogyasztó, az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat a kínált termék eladó általi elhelyezése az oldalon, az adásvételi szerződés pedig a rendelés fogyasztó vevő általi elküldésével és annak eladó általi elfogadásával jön létre. Ezt az elfogadást az eladó haladéktalanul igazolja a vevő felé, a megadott e-mailre címre küldött tájékoztató e-mail segítségével, azonban a szerződés létrejöttét ez az igazolás nem befolyásolja. A tájékoztató e-mailben a vevő megtalálja a mindenkori ÁSZF és az eladó reklamációs rendjének a hivatkozását is. A létrejött szerződés (a megegyezett árat is beleértve) csak a szerződő felek megállapodása vagy törvényes indokok alapján módosítható vagy szüntethető meg. Ezen eljárás alóli kivételt lásd a VI. pontban. Rendelés. 

Ha a vevő vállalkozó, az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat az áru vállalkozó vevő általi rendelésének elküldésével jön létre, és maga az adásvételi szerződés a vállalkozó vevő ezen javaslatának eladó általi kötelező érvényű jóváhagyásának kézbesítése pillanatában kerül megkötésre. Az adatátvitel során bekövetkező esetleges hibákért az eladó nem vállal felelősséget. A szerződés szlovák vagy cseh nyelven köttetik.

A megkötött szerződést az eladó legkevesebb a megkötésétől számított öt évig megőrzi, legkésőbb azonban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő időtartamig, a szerződés sikeres teljesítése érdekében, miközben a szerződést harmadik feleknek nem teszik hozzáférhetővé. A szerződés megkötéséhez vezető egyes technikai lépésekről szóló információk jelen szerződéses feltételekből nyilvánvalóak, amelyekben ez a folyamat világosan le van írva. A vevőnek lehetősége van a rendelés elküldése előtt azt ellenőrizni, esetleg kijavítani.  
A rendelés megvalósításához a távközlési eszközök (telefon, internet stb.) használatának költségei a szokásos mértékűek, a vevő által igénybe vett távközlési szolgáltatási díjszabástól függően. 

2. Az adásvétel tárgyának leszállítása

Az adásvételi szerződéssel az eladó vállalja, hogy a vevőnek átadja a szerződés tárgyát képező tárgyat, átnyújtja a digitális tartalmat/licencet, és lehetővé teszi számára annak tulajdonjoga/licence megszerzését, a vevő pedig vállalja, hogy a tárgyat/digitális tartalmat átveszi, az eladónak pedig kifizeti a vételárat. 

Az eladó fenntartja magának a tárgy tulajdonjogát, ezért a vevő a tulajdonjogot csak a teljes vételár megfizetését követően szerzi meg.

Ha az eladónak a tárgyat el kell küldenie, a tárgyat a vevőnek - vállalkozónak az első, a vevőnek leszállító szállítónak való átadásával adja át, és a vevőnek lehetővé teszi, hogy a szállítóval szemben a szállítói szerződésből eredő jogokat érvényesítse, az eladó a tárgyat a vevő - fogyasztó számára csak a tárgy szállító általi átadásával adja át. 

Az eladó a vevőnek az adásvétel tárgyát a megegyezett mennyiségben, minőségben és kialakításban adja át. 

Amennyiben nem állapodtak meg arról, hogyan kell a tárgyat becsomagolni, az eladó a tárgyat a szokásoknak megfelelően csomagolja be; ha ilyen szokás nincs, akkor a tárgy megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon. Hasonló módon rendezi az eladó a tárgyat a szállításhoz is. 

A károk keletkezésének minimalizálására tekintettel és a gondmentes készletek biztosításához az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az olyan vevő számára, aki egy rendelés keretében és/vagy egy nap alatt 1250000HUF (ÁFÁ-val együtt) összeget meghaladó értékben rendelt árut, csak a teljes vételár kifizetését követően szállítsa le az árut. Amint a vevő kifizeti a megvásárolt áru teljes vételárát, az eladó a vevő rendelésében meghatározott követelmények szerint feladja az árut.

A vállalkozó vevő ezennel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megvásárolt áruhoz nem szükséges szlovák nyelvű használati útmutatót mellékelni.

A vevő kifejezetten jogosult minden elektronikus művet kizárólag a saját személyes szükségleteire használni, amennyiben a licencfeltételek erről másképp nem rendelkeznek, miközben e használat célja nem közvetett vagy közvetlen gazdasági vagy üzleti haszon elérése.

Az előrendelés egyedi szabályai

Az áru Vevő általi előrendelése esetén az ilyen termék ára csupán előzetes. Az áru végleges ára ettől eltérhet. Az árváltozásról a ParrotClub.hu a Vevőt tájékoztatni fogja. Az áru vételára csak az áru ParrotClub.hu raktári bevételezését követően kerül meghatározásra. A kifizetett becsült vételár és a vételár közötti esetleges különbséget a ParrotClub.hu visszafizeti, illetve a Vevő kifizeti az áru kiszállítását megelőzően, amennyiben a Vevő nem dönt az előrendelés törlése mellett. A ParrotClub.hu fenntartja magának a jogot az előrendelhető áru kiszállítási idejének módosítására. A kiszállítási határidő jelentős módosulása esetén (azaz 14 nap) a vevő jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Amennyiben oly mértékben megváltoztak azok a körülmények, amelyekből a ParrotClub.hu az áru Vevő általi előrendelése pillanatában kiindult, és a ParrotClub.hu értelmes mértékben nem követelheti meg, hogy az előrendelés kötelező érvényű legyen, a ParrotClub.hu jogosult az előrendelést törölni és a Vevőt erről tájékoztatni.

 

III. Információbiztonság és védelem

A Vevő személyes adatainak védelme és kezelése során a ParrotClub.hu részéről a jelen adatvédelmi feltételeket alkalmazzák.

 

IV. Üzemeltetési idő

Rendelések interneten keresztül vagy az eladó személyzete segítségével:

Nyitvatartási idő: 
Hétfő - Péntek: 8:30 - 15:30

Az információs rendszer kiesése vagy elemi csapás esetén az eladó nem felel az üzemeltetési idő be nem tartásáért.

V. Árak

Az összes ár szerződéses ár. Az online áruházban mindig aktuális és érvényes árak vannak. Az árak véglegesek, azaz tartalmazzák az ÁFÁ-t és az esetleges további adókat és illetékeket, amelyeket a fogyasztónak az áru megszerzéséhez ki kell fizetnie, ez nem vonatkozik az esetleges szállítási stb. díjakra, amelyeket csak az ún. bevásárló kosár keretében tüntetnek fel, és a mértékük a Vevő választásától függ.


A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő a ParrotClub.hu belső információs rendszerének hibája miatt véletlenül közzétett áron rendel árut, a ParrotClub.hu jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, azt követően is, hogy a Vevő kézhez kapta a rendelését igazoló e-mailt. A ParrotClub.hu ilyen esetben tájékoztatja a Vevőt erről a tényről. Hibás ár közzétételére különösen az alábbi esetekben kerülhet sor:

- a termék ára első látásra helytelen (pl. nem veszi figyelembe a beszerzési árat);

- a termék árából hiányzik, illetve eggyel vagy többel több számjegy található;

- a termékre vonatkozó kedvezmény 50 %-nál nagyobb anélkül, hogy a termék egyedi marketingkampány vagy kiárusítás része lenne, amit speciális szimbólum jelöl.


ParrotClub.hu felhívja a figyelmet arra, hogy a ParrotClub.hu rendszer a nyilvánvalóan hibásan megadott árnál is automatikusan feltünteti az információt, hogy leárazott áruról, ill. kiárusított termékről van szó.


Ha a ParrotClub.hu nem ÁFA-fizetőtől vásárolt árut, és azt a Használt vagy Újszerű kategóriában kínálja, az áru ára ÁFA nélkül van feltüntetve az általános forgalmi adóról szóló T.gy. 222/2004 sz. törvény 66 §-val összhangban. A Vevő tudomásul veszi, hogy ezt a tényt a tárgyi rendelésért kiállított számlában veszik majd figyelembe.


Az akciós árak a készletek kiárusításáig tartanak az akciós áru darabszámának feltüntetése mellett, vagy meghatározott időtartamig. 

ParrotClub.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy az adásvételi szerződést jogtalanul megkötöttnek nyilvánítsa, amennyiben személyes adatokkal, bankkártya adatokkal stb. való visszaélésre került sor, illetve közigazgatási szerv vagy bíróság beavatkozása miatt. Erről a Vevő tájékoztatást kap. 

ParrotClub.hu továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy az adásvételi szerződést jogtalanul megkötöttnek nyilvánítsa, amennyiben a kedvezmény vagy hasonló utalvány illetéktelen és a feltételeivel ellenkező felhasználására került sor. Rendszerint az alábbi esetekről van szó:

•   a kedvezményutalványt más árunál használják fel, mint amire azt szánták;

•   a kedvezményutalványt más kedvezménnyel együtt használják fel, annak ellenére is, hogy az ilyen kedvezmények összevonása nem volt kifejezetten tilos;

•    a kedvezményutalványt olyan vásárlásra használták fel, amely nem éri el a meghatározott legalacsonyabb összeget;

•    a ParrotClub.hu megállapítja, hogy a kedvezményutalványt már használták.

 

VI. Rendelés

A Vevő a rendelés időpontjában érvényes áron kapja meg az árut. A fogyasztó vevőnek lehetősége van a rendelés megvalósítása előtt megismerkedni a teljes árral az ÁFÁ-t és minden további illetéket (PHE stb.) is beleértve. Ez az ár lesz feltüntetve a rendelésben és az árurendelés átvételét visszaigazoló üzenetben is. A fogyasztó vevőnek lehetősége van a rendelés megvalósítása előtt megismerkedni azzal a ténnyel, meddig marad érvényben ez a kínálat vagy az ár. 

A rendelés az alábbi módokon valósítható meg:

• a rajprepapagaje.sk, www.hafaj.sk internetes áruházakban

A Vevő tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor nem kerül sor szerződés megkötésére az eladó és a vevő között, elsősorban olyan esetekben, amikor a vevő az eladó belső információs rendszerének hibája miatt véletlenül közzétett áron rendel árut. Az eladó ilyen esetben tájékoztatja a Vevőt erről a tényről.

Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy az adásvételi szerződést jogtalanul megkötöttnek nyilvánítsa, amennyiben személyes adatokkal, bankkártya adatokkal stb. való visszaélésre került sor, illetve közigazgatási szerv vagy bíróság beavatkozása miatt. Az ilyen eljárásról a vevőt tájékoztatja.

ParrotClub.hu továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy az adásvételi szerződést jogtalanul megkötöttnek nyilvánítsa, amennyiben a kedvezmény vagy hasonló utalvány illetéktelen és a feltételeivel ellenkező felhasználására került sor, különösen az alábbi esetekben:

  • a kedvezményutalványt más árunál használják fel, mint amire azt szánták;
  • a kedvezményutalványt más kedvezménnyel együtt használják fel, annak ellenére is, hogy az ilyen kedvezmények összevonása nem volt kifejezetten engedélyezve;
  • a kedvezményutalványt olyan vásárlásra használják fel, amely nem éri el a meghatározott legalacsonyabb árat.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti esetekből nem keletkezhet érvényes adásvételi szerződés, egyúttal a vevő tudomásul veszi, hogy a ParrotClub.hu egyebek mellett hivatkozhat jogalap nélküli gazdagodásra.

 

VII. Elállás a szerződéstől

Elállás a szerződéstől a vevő - fogyasztó által
A távollevők között vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződések alapján megvalósuló áruértékesítés vagy szolgáltatás nyújtás esetén a fogyasztók védelméről és egyes törvények kiegészítéséről és módosításáról szóló fogyasztóvédelmi (T.t. 102/2014) törvény 7 § szerint a vevő jogosult az így megkötött szerződéstől indok megadása nélkül az áru átvételétől vagy a szolgáltatási szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül elállni, miközben ehhez az szükséges, hogy a megadott határidőn belül az eladónak a szerződéstől való elállásról értesítést küldjenek. A fogyasztók jogainak érvényesítéséről szóló tájékoztatás a szerződéstől való elállás esetén a vonatozó nyomtatvánnyal együtt itt tekinthető meg. 

Az elállásról szóló értesítést és az árut az alábbi címre kell küldeni: 

ParrotClub.hu webáruház - Reklamációs osztály
Nemčianska cesta 715, 97401  Banská Bystrica - Nemce

Az árut a fogyasztó vevőnek legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon kell visszaszolgáltatnia, a teljes dokumentációjával, sértetlenül, tisztán, amennyiben lehetséges az eredeti csomagolásában, olyan állapotban és értékben, amilyenben az árut átvette. Amennyiben a szerződéstől a vevő, aki fogyasztó, 14 napon belül áll el, a fogyasztónak a szerződéstől való elállásról szóló értesítést a ParrotClub.hu e-mail címére kell küldeni.

A visszaszolgáltatott áruért a pénzt a fogyasztónak legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 14 napon belül fizetik vissza. 

Azokon az eseteken kívül, amikor a szerződéstől való elállásban kifejezetten megállapodtak, a fogyasztó nem állhat el az alábbi szerződésektől: 

a) szolgáltatás nyújtása, amennyiben a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett jóváhagyásával kezdődött meg, és a fogyasztó nyilatkozta, hogy rendben tájékoztatták arról, hogy e jóváhagyás kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállás jogát a teljes szolgáltatás nyújtását követően, és ha a teljes szolgáltatás nyújtására sor került,

b) olyan áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piaci ármozgásától függ, amelyet az eladó nem tud befolyásolni és amelyre a szerződéstől való elállásra kitűzött határidőn belül kerülhet sor,

c) a fogyasztó egyedi igényei alapján készült áru értékesítése, méretre készült termék értékesítése vagy külön egy fogyasztónak szánt termék értékesítése,

d) olyan áru értékesítése, amelyre gyors minőségcsökkenés vagy romlás jellemző,

e) védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amelyet egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni, és amelynek védőcsomagolása a kézbesítést követően sérül,

f) olyan áru értékesítése, amely jellegére tekintettel a kézbesítést követően elválaszthatatlanul más áruval keveredhet,


Amennyiben a vevő a feltüntetett határidőn belül a szerződéstől való elállás mellett dönt, ajánljuk, hogy az ügyintézés felgyorsítása érdekében az árut a mellékelt kísérő levéllel együtt, amelyben feltünteti az elállás okát (nem feltétel), a vásárlási bizonylat számával és a bankszámlaszám feltüntetésével, valamint azzal együtt küldje el az eladó címére, hogy az összeget készpénzben fizessék-e vissza vagy azt újabb vásárlásra használja fel.

A fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben eláll a szerződéstől, viselnie kell az áru eladónak való visszaszolgáltatása költségeit, és ha a távollévők között kötött szerződéstől áll el, azon áru visszaszolgáltatása költségeit is, amelyet a jellegére tekintettel, nem lehetséges postai úton visszaszolgáltatni. 

A Vevő tudomásul veszi azt a tényt, hogy ha az áruval együtt ajándékokat is kap, az ajándékozási szerződés a ParrotClub.hu és a vevő között azon feltétel mellett köttetik, hogy amennyiben a szerződéstől való elállás jogát 14 napos határidő mellett érvényesítik, az ajándékozási szerződés hatályát veszti és a fogyasztó a visszaszolgáltatott áruval együtt köteles az azzal összefüggésben adott ajándékokat is visszaszolgáltatni, mindazzal együtt, ami által gazdagodott. Amennyiben ezek az ajándékok nem kerülnek visszaszolgáltatásra, ezeket az értékeket a fogyasztó jogalap nélküli gazdagodásának fogják tekinteni. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás tárgyának kiadása nem lehetséges, a ParrotClub.hu pénzbeli térítésre jogosult, a szokványos ár mértékében. Az ajándékozási szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés nem szűnik meg, és a szerződések ilyen szempontból külön elbírálás alá esnek.

A fogyasztó tudomásul veszi azt a tényt, hogy ha az áruval együtt ajándékokat is kap, nem lehetséges a hibákból eredő jogokat 24 hónapig érvényesíteni. A fogyasztó ezeknél az ajándékoknál a hibákból eredő teljesítést csak az áru átvételétől számított 14 napon belül érvényesítheti. A vállalkozónak nincs joga az ajándékok esetén a hibákból eredő jogokat érvényesíteni.  

Az áru visszaszolgáltatására vonatkozó összes fenti feltétel teljesítése esetén a vevőnek joga keletkezik az áru visszaszolgáltatásához kapcsolódó kifizetett pénzösszeg visszafizetésére, amelyet a vevőnek legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül fizetnek vissza. A számlaszám feltüntetésének mellőzésekor azonos határidőn belül az összeg automatikusan készen áll egy másik általi lehívásra.


Elállás a szerződéstől az áru hibás árának esetén

A törvény által meghatározott eseteken kívül a ParrotClub.hu jogosult elállni a szerződéstől az áru árának nyilvánvaló hibája esetén is. Az elállásra e pont szerint az adásvételi szerződés Vevő és ParrotClub.hu közötti megkötése napját követő naptól számított 14 napon belül kerülhet sor oly módon, hogy a ParrotClub.hu a Vevő rendelését törli, vagy egyéb módon is tudomására hozza, hogy eláll a szerződéstől. Ha a Vevő a vételár akár egy részét is kifizette, ezt az összeget legkésőbb a ParrotClub.hu általi szerződéstől való elállás napját követő naptól számított 14 napon belül visszautalják a vevő bankszámlájára.

VIII.  Fizetési feltételek

Az eladó az alábbi fizetési feltételeket fogadja el:

a.    készpénzes fizetés 1250000 HUF összegig az áru átvételénél

b.    előrefizetés banki átutalással,

c.    fizetés a bank internetes felületén (bankkártyával online),

d.    utánvéttel az áru kézbesítésénél (a készpénzt az ügyféltől a fuvarozó veszi át),

f.    részletfizetésre (csak azzal a feltétellel, ha a vevő eleget tesz a részletfizetést nyújtó társaság feltételeinek)

g.    részletfizetést nyújtó partnercég hitelkártyájával történő fizetést.

Az áru a teljes kifizetéséig és átvételéig az eladó tulajdonában marad, azonban a tárgy kárveszélye az áru vevő általi átvételével a vevőre száll át.

ParrotClub.hu fenntartja magának a jogot, hogy a Vevőnek saját belátása szerint csak bizonyos fizetési módokat kínáljon fel.

A vevő számlázási adatai a rendelés elküldését követően visszamenőleg nem módosíthatók.

IX. Szállítási feltételek

1. Szállítási módok

Az eladó az alábbi szállítási módokat biztosítja vagy közvetíti:

·         személyes átvétel

·         futárszolgálattal való kézbesítés

·         postai kézbesítés a címre vagy közvetlenül a postára

Az egyes szállítási módok az egyes szolgáltatások mindenkori elérhetősége alapján vannak felkínálva, tekintettel a kapacitásra és a megközelítési lehetőségekre. Az információs rendszer kiesése vagy vis maior esetén a ParrotClub.hu nem felel az áru késedelmes kiszállításáért.

2. Nyereményjátékok és a nyeremény átvételének határidői

Ha a nyertes a megrendezett nyereményjátékban nyer, ez a nyertes köteles az ilyen nyereményjáték eredményhirdetésétől számított 30 naptári napon belül a nyereményét átvenni. A nyertes nyereményre való joga e határidő leteltével megszűnik, ekkor a nyeremény a szervezőnél marad.

X. Jótállási feltételek

Az áru jótállási feltételeire az eladó Reklamációs szabályzata és az SZK érvényes jogrendelkezései az irányadók. Jótállási jegyként a vásárlási bizonylat szolgál.

XI. Záró rendelkezések

ParrotClub.hu és a Vevő közötti esetleges viták peren kívül is rendezhetők. Ilyen esetben a vevő - fogyasztó, kapcsolatba léphet a peren kívüli vitarendezési szervezettel, ilyen például a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet vagy a vitát az arra szánt ODR platform segítségével rendezheti. Az eladó azt javasolja a Vevőnek, hogy előbb a ParrotClub.hu kapcsolat opciót próbálja meg a keletkezett helyzet rendezésére, mielőtt a vita peren kívüli rendezését választaná.

Az ENSZ Nemzetközi Vételi Egyezménye (CISG) ezen egyezmény 6. cikkével összhangban nem érvényesül.

ParrotClub.hu kapcsolattartó e-mail címe  info@parrotclub.hu.